Какви са размерите на ИБТ елементите?

ІВТ - елементите могат да имат краен производствен размер до 400 cm (или по-малък, например етажна височина) х 112 cm.
Елементите за всяка сграда са индивидуални и са съобразени с етажната височина на конкретната сграда.