Как се държат стените реализирани с ИБТ в случай на огън?

Във случай на стени реализирани с двойни елементи CD, крайната констуркция се явява непрекъснат монолитен блок, което не позволява преминаването и разпространението на огън. В зависимост от дебелината на положения слой торкрет, дебелината на вътрешния слой и типологията на използвания изполационен материал, издържливостта на огъня по REI е REI120 – REI180. Във случай на стени реализирани с еденичен елементи CS, получените крайни степени се категоризират като REI 120.