Как се реализират отвори в стените?

Отворите в стените за полагането на врати и прозорци се предвиждат във фаза на производство на елементите, което води до лесно подреждане във фаза на монтаж на елементите. Конструктивните детайли изискват внимание при изпълнението и е необходимо полагането на допълнителните укрепящи арматурни мрежи при отворите.Предоставя и се монтажен план с обозначението на елементите от конструктор.