Каква е земетръсната устойчивост на този тип сгради?

Добре е познат физичния закон , че колко е по-лека сградата ,толкова по добре се държи на динамични натоварвания .
От къде идва олекотяването на сградата- там където при конвенционалното строителство се използват тухли,газобетон и други не носещи строителени елементи при системата се използват единични панели със съответната дебелина .Един квадратен метър единичен панел с двустранна мрежа и положена 3 см. от вътрешната и 3см отвътрешната циментена мазилка страна тежи 111кг. / 1м.2 ЕПС с плътност 15кг на м.3 и дебелина 8 см тежи 1,2кг+електрозаварена мрежа 1,9кг +6см циментена мазилка около 1800кг за м3-108кг. /., а тухлена стена с размер 1м2 изградена от тухла единица ,свързващ материал и мазилка двустранно тежи около 300 кг ,ако е с тухла четворка тежи около 470 кг.
Цялата тази разлика е в съотношение 1:3 и 1:4 за м2 на всички не носещи конструктивни елементи ,това е груба сметка която дава представа за олекотяването на сградата ,след като сградата е олекотена съответно рикошира въху основите шайбите, колоните и гредите т.е.върху всички вертикални и хоризонтални конструктивни елементи . В конструктивно отношение препоръчваме преизчислявяне на конструкцията на сградата, да се използва с пълно КПД олекотяването –“двигателя” на системата. Това допринася намаляване на инвестициите по отношение на стомана за армиране ,бетон за основи и др. .
Земетръсната устойчивост на тези сгради е доказана на практика в земетръсни страни като Италия, Мексико, Чили (общо 50-тина страни по света), като етажността варира от 1 до 25 етажа – са най високате, , построени с технологията, сграда в Мексико сити - силно земетръсен район.