Каква е звукоизолацията на сградите построени по системата ИБТ?

Отоговр на този въпрос можете да намерите в раздел документи:
Звукоизолация на сгради построени по технология ИБТ