Има ли значение стойността на проекта в зависимост от сложността на проекта?

За да Ви отговориме по-точно моля да дооточните какво имате предвид :
1.Сложни архитектурни форми ? -сводове, дъги ,различни нива ,раздвижени хоризонтални и вертикални конструктивни елементи , и др.?
2.Сложен проект в конструктивно отношение?- сграда с високо натоварване , сграда във високо-сеизмична зона , сграда с басейн на покрива /има и такива построени по системата/!
При всички случаи разглеждайте строителството по системата като монолитно строителство/така както са построени хотел "РОДИНА" КЕМПИНСКИ " ХЕМУС"и др./,там където има повишена сложност по стандартния начин ,ще има повишена сложност и при нас ,но времето за изпълнение при нас ще е значително съкратено и доста процеси ще отпаднат.
По въпроса за цената ,разбира се че има значение сложността , това е и причината да не публикуваме и цена на м2- няма такава твърда цена. Системата има около 25 елемента с различни цени и конструктивният проект определя вида на използваните елементи . От изчислени около 100 000 м2 РЗП вече имаме поглед върху различни по сложност сгради ,-но общото е че икономията на желязо е около 30%,а икономията на бетон при плочите е около 50%.