Може ли да бъде изграден 3-ти етаж върху съществуващите 2 етажа по технологията ИБТ?

Необходимо е конструкторско становище, относно основите на сградата.Действащите наредби допускат реконструкции с определен процент утежняване на сградите.При нас това не е проблем, защото теглото ще е близо 2,5 пъти по-малко отколкото при стандартно изпълнение.По принцип системата има голямо приложение и в реконструкция и реставрация на сгради.Еднозначният отговор е да,може да се надстроява,с известни уговорки относно конструкторското становище.