Как се осъществява промана на съществеващ проект ?

Въпросът има две страни:
1. Техническа - как става заместването като техническо решение?
2. Административна - как да стане в съответствие с наредбите и правилниците?
Ще отговориме и на двата въпроса.

1. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ:
Системата ІВТ е система с монолитен стоманобетон, както и Вашата сграда, предполагам. Нашата система е по същество кофраж - по-точно оставащ термокофраж. Предвидените по Вашия проект вертикални носещи структури - колони, шайби - ще бъдат кофрирани с нашите двукатни ІВТ-елементи, в междината ще бъдат положени необходимите по конструктивния проект армировки и ще се излее бетон. Подовите плочи могат да бъдат пак с нашите подови кофражи, в които се поставя допълнителна армировка и пак заливаме с бетон. Стълбищата са съвсем ясни, както и неносещите фасадни и вътрешни стени - те ще се направят с еднокатни ІВТ-елементи. Така описано, действието има следните особености.
а) Препоръчително е да се направи адаптация на конструктивния проект. Икономията на бетон и стомана идва най-много от това действие. Получава се ефект на общо олекотяване на сградата, заради намаляването с 25-30% на бетона и стоманата, но и заради заместването на тухлените зидове с единични ІВТ-елементи (от експандиран полистирен със заварени тънки поцинковани мрежи и изпръскани двустранно с торкрет-бетон). Общото тегло на сградата ще се намали с 30-40%, което води до икономии и в основите. Получените икономии ще изплатят многократно разхода по преработка на конструктивния проект.
б) Възможно е при изчисленията сумарната дебелина на плочата да се окаже по-голяма от първоначално предвидената, с по 5-10см на плоча заради термокофража отдолу. Този неблагоприятен ефект трябва да се провери от Вашия архитект дали не води до недопустимо увеличаване на общата височина на сградата - кота корниз, кота било и т.н. Системата ІВТ показва най-добрите си страни при чисто ново проектиране, това го казват и италианските източници.

2. АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ:
В случай като Вашия е необходимо да се отнесем към разпоредбите за такива случаи, предвидени в ЗУТ.
Чл.154, ал.(2)§5 (Съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект са отклоненията, които: 5. променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;).
В този случай се прави Проект За Промяна В Одобрен Инвестиционен Проект, който не спира разрешения Ви строеж, а предшества променените строителни работи. Проектът е само по части: Конструктивна, Архитектурна (ако се налага). След одобряването на този проект, се дописва забележка към Разрешението за строеж.