Каква е топлопроводимостта на Вашите материали? Каква е плътността на м3 ? Какви са топлинните проводимости и съпротивления на получените крайни стени?

Отговор на този въпрос може да намерите в раздел документи:
Топлотехнически данни за Еденични елементи ИБТ CS
Топлотехнически данни за Двойни елементи ИБТ CD