Всички ли стени по технологията ИБТ са носещи ?

Не всички стени по системата ІВТ не е задължително да са носещи.
Правим елегантна монолитна стоманобетонна конструкция с колони и шайби ,чрез двоен елемент по технологията ИБТ , като вертикални носещи елементи поставяме ги ,само където е необходимо според конструстивните изчисления относно дебелина ,ширина и височина .
Системата позволява вариране на дебелината на подовите елементи, т.е. на височината на гредовите сечения. При различно натоварване и/или подпорно разстояние, ползвайки системата ІВТ, конструкторът може да работи с различни по сечение плочогредови конструкции, включително и с двупосочно оребрени - касетирани подови конструкции.
Височината и ширината на гредите, разстоянието между тях, необходимата армировка - всичко това е под контрола на проектанта - конструктор и може да се произвежда в завода в зависимост от проекта, а не обратното.
Питате колко кг/м2 арматура влиза преди заливката на плочата с бетон? - направихме проектен експеримент за поле с размери 7,20м х 7,20м, пресметнато в два варианта - като безгредова плоча и като оребрена плоча по системата ІВТ, естествено спазвайки стриктно изискванията на правилниците. Резултатът е:
Еднаква височина на сечението в двата случая;
30% икономия на армировка при ІВТ-системата;
50% икономия на бетон при ІВТ-системата;
50% икономия на тегло на сградата при ІВТ-системата - това влияе положително в посока съществени икономии при изчисляване на основи, колони, шайби;