Какви са приликите и разликите между ИБТ и други подобни системи ?

Какви са приликите и разликите между ИБТ и други подобни системи ?
Повече от цитираните системи влизат на БГ пазара като дистрибутирани продукти. Познаваме всички представените подобни системи на БГ пазара. Освен електрозаварените , галванизирани мрежи, има и други основни разлики, които правят системата ИБТ уникална:

1.Нито една друга система не предлага стълбищен ,междустълбищен и покривен елемент.
2.Нещо много важно е , че при систтемата ИБТ основните типове елементи са :
-двоен панел - 8 вида т.е.светлият отвор в които се излива бетона може да бъде с размер 8,10,12,14,16,18,20,25см.
Освен това според климатичната зона където се намира строежа се променя дебелината на EPS оставащ от външната ,агресивната страна 4,5,6см-т.е. системата активно участва в решаване на топлотехниката.
-единичен панел -8 вида т.е. дебелината на елемента може да бъде 8,10,12,14,16,18,20,25 см.
-подовия панел -оформящ гредова плоча може да бъде с различни размери ,относно дълбочината на светлите отвори в които се полага допълнителната арматура според конструктивните нужди,10,12,14,16,18,20,24см,освен това гъстотата т.е.разстоянието през което се прават отворите за гредите също се разполага според котструктивните нужди.
-при покривния панел гъвкавостта е същата ,както при подовият панел.
-стълбищния елемент - размера чело и контрачело са според нуждите на проекта.
-междустълбищните площадки досега не сме ги показали в сайта ,ще се опитам да ги опиша -те са с размери според конкретният случай ,изглеждат като подовия елемент ,разликата е в това ,че този елемент като отвори разрешава двустранно ,касетирано армиране.
Всички тези възможности за плаващи размери дават елегантни конструктивни решения .Така системата "впряга"
основният си двигател -олекотяване на сградите,икономия на арматурно желязо -30% и икономия на бетон при хоризонталните носещи елементи 50% -проверено е вече при множество наши проекти.
Това прави различна системата" ИБТ " от гореизброените системи .
3.Относно мрежите ,имат различна стъпка на изплитане и различно Ф.,според панелите и изискванията за тях.
И отново искам да Ви подчертая - системата ИБТ, не налага никакви ограничения на архитектурата, именно поради своята гъвкавост и разнообразност на елементната си база.