Дали е възможно изграждането на по-нестандартни архитектурни форми като колони, криви/радиуси и т.н.?

Афиширането на системата като “най-интегрирана” е основано на нейните възможности да се пригажда към архитектурните и конструктивните изисквания на всеки обект .
ПРЕДИМСТВОТО НА НАШАТА СИСТЕМА Е ,ЧЕ ТЯ ДАВА ПЪЛНА СВОБОДА НА АРХИТЕКТИТЕ , КАТО НЕ ГИ ОГРАНИЧАВА С РАЗМЕРИ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.Ние не предлагаме на клиента елементи с които трябва да се съобразяват ,а предлагаме система съобразяваща се с изискванията на сградата.