Защо сградите по системата IBT да са по-изгодни от класическата монолитна технология?

1. В ИБТ работим с ИНДУСТРИАЛЕН ПРОДУКТ с точни размери и постоянни параметри. Това пести труд на строежа. Това прави лесна работата на обекта и не изисква квалифициран труд. Системата пести труд, т.е. спестява разходи. С малко хора вършим повече работа. Защо да не спечелим и от това?
2. Системата не изисква кофражи, а само закрепване и подпиране на елементите, които са кофражи сами по себе си.
3. Системата не изисква декофриране, защото елементите остават като оставаем кофраж.
4. Сградите по системата IBT ще са по-леки от класическите монолитни сгради с около 30 - 50%. Вътрешните и външни стени са от материал (полистирен) с тегло от 15-25кг/м3, докато при класическите сгради тухленият зид например е 1000-1300кг/м3. Това води до съществена икономия на транспортни разходи за докарване на материали, до икономия на енергия и понижени парникови емисии. Лекотата на сградата води до по-леки и икономични основи, до по-леки и икономични противоземетръсни конструкции. Защо да не спечелим и от това?
5. Икономията идва и от оптимизирането на конструкцията - има стоманобетон, където има усилия. Обърнете внимание на подовите конструкции - това са тънки оребрени плочи, които са 30-40% по-олекотени в сравнение с безгредовите стоманобетонни плочи например. Стълбищните рамена също са сериозно олекотени, защото не са изцяло от бетон, а 50% от полистирен. Подовете на IBT са гладки отдолу, което прави разпределението лесно за проектиране и още по-лесно за преустройства. Същевременно етажите на сградата са топлоизолирани и звукоизолирани помежду си, което е безспорен комфорт без специално положени усилия като време и пари, защото го имаме интегрирано в системата. Защо да не спечелим и от това?
6. Топлоизолацията е интегрирана в системата, т.е. избягва се специалната строителна работа "обличане" с дюбелиране, лепене - все ръчни процеси. И нещо важно, което ще се разкрива занапред - идва време да слагаме по-дебели изолации. Цяла Европа вече монтира 20-25-30см изолационни плоскости на сградите си отвън и едновременно с това отвътре, защото енергията е скъпа и ще поскъпва непрестанно, но и защото административните директиви за понижаване на парниковите газове, както и за параметрите на топлоизолациите, стават все по-строги. От друга страна, европейската администрация прилага освобождава от данък сгради някъде за 10, другаде за 15 години при доказване на постигнати нормативни стойности на топлопреминаване. Защо да не се печели и от данък сгради?
Как се слагат обаче дебели изолации на класическа монолитна сграда? Отговорът е - скъпо. Защото пластмасовият дюбел не става за дебелини над 15см. Влизат в действие механични закрепвания с повишена сложност, цена и време за монтаж. Системата IBT има вградена способност да предостави топлоизолация с обща дебелина до 35см, без всякакви технологични усложнения. Защо да не се спечели и от това?
7. ВРЕМЕ.
Времето е пари - гласи изтъркана, но вярна максима.
Как ви се вижда срок за изграждане на сграда 3-5 дни на етаж при готовност, каквато описах по-горе? Пететажен блок за 1 месец?
Системата IBT пести време и печели време.
Пести пари и печели пари.
8. Системата IBT, погледнато глобално, е възможно да спести до 50% от времето и до 30% от средствата за построяване на цяла сграда.
9. Експлоатационните разходи е възможно да се намалят също до 50%, като перата в бюджета за "отопляване" и "охлаждане" може да се редуцират до 0.